QMentor

 - vejen til bedre kvalitet og forretning

Ordbogen - Fagudtryk frit oversat

 
x Agile softwareudvikling
Agile betyder hurtig. Indenfor softwareudvikling står det for en arbejdsmetode, hvor den overordnede kravspecifikation er relativ fleksibel, og hvor de primære rammer er totalbudget og tidsplan. Indenfor disse rammer, der er udviklingen delt op i korte forløb på 4 - 8 uger. Hvert forløb indeholder kravspecificering, design, implementering, fuld funktionstest, og evaluering af kunden.
Fordelen med denne metode, det er at kunden kan koncentrere sig om den overordnede funktionalitet, detaljerne specificeres så når den enkelte delfunktion udvikles. Kunden kan hurtigt se funktionalitet, og man kan hurtigt korrigere for muligheder og fejlskud.
Scrumb er en lignende metode.
 
x Lean
Ordet Lean står for en slank og veltrænet virksomhed. Konceptet er udviklet af Toyota og går i al sin enkelthed ud på at fjerne spild - muda.
En virksomhed bliver lean ved at følge de fem principper:
- Identificer kundeværdi
- Skab værdistrømme
- Skab flow uden stop
- Indfør nye styringsprincipper
- Lav Kaizen hver dag, (kaizen = løbende forbedringer)
 
x Lean produktudvikling
Lean i produktudvikling handler dels om at udvikle produkter, som kan produceres lean, dels at fjerne spild i selve udviklingsprocessen. Det kræver en lille omskrivning af lean principperne:
- Skab værdi for kunden
- Skab flow
- Skab takt og rytme
- Brug frontloading
- Brug sætbaseret udvikling, (= test flere løsninger)

Dvs. fortstå hvad der skaber værdi for din kunde, lav en ting færdig ad gangen, indfør faste regelmæssige terminer, afsæt mange resourcer i starten af projektet, prøv flere løsninger inden der vælges. Lean i udvikling tvinger virksomheden til at rydde op i sine projekter, de lange og tyndt bemandede projekter udgår til fordel for korte og "fede" projekter.
 
x Product Lifecycle Management - PLM
Som overskriften siger, virksomheden leder og styrer sine produkter fra vugge til grav. Produktet udvikles og designes, produceres og markedsføres, vedligeholdes og serviceres i sin aktive fase, orientering til kunder og "last-time-buy" gennemføres i god tid inden produktet udgår. For det udgåede produkt planlægges og gennemføres service for en nærmere defineret periode. Når alle service forpligtigelser er udløbet lukkes produktet endeligt.
 
x Ledelsessystem
Et ledelsessystem er de regler, retningslinier, holdninger og kultur som danner grundlag for beslutninger og aktiviteter i en virksomhed. Et ledelsessystem vil ofte være en blanding af skrevne og uskrevne regler.
 
x Kvalitetsstyring - Kvalitetsledelsessystem
Et ledelsessystem hvor en bevidst holdning til kvalitet gennemsyrer hele virksomhedens ledelsessystem.
 
x Miljøstyring - Miljøledelsessystem
Et ledelsessystem hvor en bevidst holdning til at reducere påvirkning af miljø og og ressourceforbrug gennemsyrer hele virksomhedens ledelsessystem.
 
x Kvalitetssikringssystem
Et begreb der er på vej ud. Udtrykket kan give det indtryk, at kvalitet er noget som "kvalitetsafdelingen" tager sig af, de øvrige ledere og medarbejdere kan forsætte "business as usual".
 
x Kvalitetssikringsplan
En aftalt og detaljeret plan for hvilke delprocesser der skal gennemføres for det pågældende projekt eller aktivitet. Den mest anvendte kvalitetssikringsplan på denne jord er en indkøbsseddel, den som vi laver, inden vi går ud og handler. Den sikrer kvaliteten af indkøbsturen - vi kommer hjem med det der var aftalt!
 
x Internt Audit
En intern aktivitet hvor man går ud i selve virksomheden og verificerer om ledelse og aktiviteter lever op til retningslinierne i virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Er virksomheden certificeret, da verificeres om virksomheden lever op til kravene i den aktuelle standard. Et audit afsluttes med en auditrapport, som indeholder oplysninger om fundne fejl og afvigelser. En god auditrapport indeholder også forslag til forbedringer.
 
x Eksternt Audit
Et audit hvor en akkrediteret certificeringsvirksomhed verificerer om virksomheden og dens ledelsessystem lever op til en given standard, f.eks. ISO9001.
 
Kontakt QMentor - hvis du vil vide mere .. .