QMentor

 - vejen til bedre kvalitet og forretning

Værdibaseret ledelse

Værdibaseret ledelse - hvad er det? Hvordan skaber man de værdier og den ånd og kultur, som er til gavn for virksomheden og dens kunder?
 

x Værdier, mission og vision
Lederskab baseret på fælles værdier, mission og vision, i daglig tale kaldet værdibaseret ledelse. Virksomhedens værdier, positive som negative, er dem der karakteriserer en virksomhed, på samme vis som de værdier og holdninger, der karakteriserer en person. Kunderne oplever disse værdier gennem kontakt med virksomheden, samt via dens produkter og serviceydelser.

Værdier kan findes, men ikke opfindes. Alle virksomheder har et sæt værdier, nogen virksomheder er bevidste om deres værdier, andre er ikke.

x Fordele
Værdibaseret ledelse er en evig proces, hver dag - hver uge - året rundt. Værdier, mission og vision skal bruges til lede virksomhedens medarbejdere i samme retning. Til at sikre, at hver gang en leder eller medarbejder træffer et valg, at det gavner virksomhedens mål mest muligt. Med værdibaseret ledelse opnår ledelsen at kunne koncentrere sig mere om firmaets overordnede strategi, fordi langt flere enkeltsager nu løses længere nede i organisationen.

Mellemledere og medarbejdere er via kendte værdier og strategi klædt på til at træffe de rigtige afgørelser her og nu.

x Ledelsens opgave.
Når virksomheder når over 30 - 40 ansatte vil ledelsen typisk komme i det dilemma, at den ikke længere magter at følge med i alle beslutninger. Løsningen er værdibaseret ledelse; lær medarbejderne at tænke og handle ud fra fælles værdier, og ud fra en kendt vision og strategi.

Ledelsen skal sørge for at:
- værdier og holdninger er kendte og
  accepterede.
- forretningsmål er kendt og forstået.
- alle trækker i samme retning.

x Hvordan?
Virksomhedens værdier skal findes - de er der. Det kræver ydmyghed og ærlighed at grave de nuværende værdier frem - det er jo ikke sikkert at alle værdierne er lige positive. Men de skal frem og de skal accepteres. Med de kendte værdier i hånden kan der sættes nye mål og visioner, og nye værdier kan formes. Værdier, mål, og visioner kommunikeres igen og igen til alle har dem på rygraden.

Kontakt QMentor - hvis du vil styrke kulturen og fremme forretningen.